Tjänster

Vi skräddarsyr vårt erbjudande efter dina behov
Webbräddarna ökar värdet på din hemsida och tar sikte på att öka din försäljning. Vi hjälper dig att hitta kunder utifrån besöksstatistik och ser till att innehållet rankas högt i Google. Vi arbetar både med interna och externa sidor. Språket anpassar vi efter målgruppen – fett coolt eller utmärkt? Det beror på läsaren.

Redaktionellt innehåll

 • Intervjua, skriva artiklar och notiser om nyheter som rör företaget och publicera dem på din hemsida
 • Ta bilder som illustrerar artiklarna och publicera dem
 • Se till att texten är sökoptimerad

Löpande underhåll

 • Uppdatera förändringar i din organisation
 • Se till att dina kontaktuppgifter är korrekta
 • Kontrollera struktur, användarvänlighet och att länkar fungerar

Säljfrämjande aktiviteter

 • Anpassa hemsidan till olika medier, till exempel Smartphones och datorer
 • Dialogskapande aktiviteter
 • Sociala medier
 • Sökordsoptimera innehållet så att det rankas högt i Google
 • Sökordsannonsera på Google
 • Producera webbfilmer
 • Nyhetsbrev och reportage

Grafisk formgivning

 • Göra illustrationer till artiklar och notiser
 • Se till att hemsidan är grafiskt tilltalande för att öka attraktionen på hemsidan
 • Skapa rörliga bilder / animationer som ökar intresset

Administrativa lösningar

 • Anmälningsformulär / data management
 • Beställningshanteringar
 • Dokumenthantering

Kunder, partner, leverantörer och medarbetare
Dina målgrupper har massor av kunskap om hur din verksamhet kan förbättras. Vi ger gärna även förslag på hur du kan utnyttja hemsidan i dina relationer och göra dem delaktiga i ditt utvecklingsarbete.


När du behöver oss
Vi finns tillhands varje dag,
varje vecka, varje månad
Allt efter ditt företags behov
Abonnera på våra tjänster